Konkursy na stanowiska: pracownika administracyjnego, specjalisty administracyjnego i pracownika inżynieryjno-technicznego

W związku z realizacją projektu restrukturyzacji Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr, polegającą na przekształceniu tut. Wiwarium w Centrum Inżynierii Genetycznej (CIG), Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ogłasza konkursy na stanowiska pracownika administracyjnego (starszego/samodzielnego referenta), specjalisty administracyjnego oraz pracownika inżynieryjno-technicznego (starszego technika) na okres realizacji projektu.

Termin składania dokumentów upłynął.

secretary-338561 1920


Szczegóły po kliknięciu w pozycje poniżej:

Oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta pracy dla specjalisty administracyjnego

Oferta pracy dla pracownika inżynieryjno-technicznego