• 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie

dr Marcin Wrzosek - dyplomowany specjalista z zakresu neurologii weterynaryjnej

Z przyjemnością informujemy, iż dr Marcin Wrzosek z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów w dniach 7 - 9 września przystąpił do egzaminu organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Neurologii Weterynaryjnej (European Society Veterinary Neurology, ESVN) w ramach Europejskiego College'u Neurologii Weterynaryjnej (European College of Veterinary Neurology, ECVN) i uzyskał tytuł "Diplomate of European College of Veterinary Neurology". Tym samy stał się pierwszym dyplomowanym specjalistą z zakresu neurologii weterynaryjnej w Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Aby dr M. Wrzosek mógł być dopuszczony do egzaminu musiał odbyć program szkoleniowy z zakresu neurologii weterynaryjnej, szczegółowo określony przez ECVN. Szkolenie w zakresie rezydencji ECVN w Bernie obejmowało 3 lata pracy w zespole neurologicznym, pracy z pacjentami neurologicznymi, badań elektrofizjologicznych (EEG, BAER, MNCV, SNCV, RNS, ERG), badań radiologicznych (RTG, mielografia, TK, MRI), neurochirurgii, rehabilitacji zwierząt, postępowania w nagłych przypadkach oraz badań neuropatologicznych. Ponadto w trakcie szkolenia ECVN dr M. Wrzosek odbywał staże kliniczne w weterynaryjnych klinikach referencyjnych: Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze (3 miesiące), Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu (3 miesiące), Klinice Neurologii Weterynaryjnej w Helsinkach (2 miesiące), oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Raleigh, USA (3 tygodnie). 
Egzamin ECVN trwał 3 dni i składał się z siedmiu części. Egzamin przeprowadzany jest na prawach określonych w konstytucji ECVN z dnia 26 września 2008 (www.ecvn.org), według dyrektyw europejskiej rady specjalizacji weterynaryjnych (ang. European Board of Veterinary Specjalisation, EBVS). 
Panu dr Marcinowi Wrzoskowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzmy wielu sukcesów w pracy zawodowej.