Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

tab KNOW 3


Certyfikat jakości kształcenia na kierunku weterynaria

certyfikat weterynaria


EAEVE Certificate of Approbal20160513 101733Polska Nagroda Innowacyjności 2016

pni2016