• 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie

Rekrutacja na studia

Kandydatko/Kandydacie rusza kolejna rekrutacja na studia 2014/2015

Elektroniczna rejestracja na naszej Uczelni rozpoczyna się 1 czerwca 2014 o godz. 12:00, a kończy w dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 12:00. Pierwsza lista rankingowa wraz z punktacją progową wymaganą do podjęcia studiów stacjonarnych zostanie opublikowana na stronach internetowych Uczelni w dniu 10 lipca 2014 r. po godzinie 18.

Na naszym Wydziale jest tylko jedna lista rekrutacyjna dla wszystkich zainteresowanych. Miejsce na studiach stacjonarnych zależy od rankingu wg uzyskanych punktów za maturę. Pierwszym 150 osobom oferujemy miejsce na studiach stacjonarnych, pozostali mogą składać dokumenty na studia niestacjonarne - limit 120 miejsc (odpłatne). Studia niestacjonarne to studia, za które pobierana jest opłata za pierwsze 6 semestrów nauki (kolejne 5 semestrów jest już bezpłatne).

Studia niestacjonarne na naszym Wydziale (w odróżnieniu od pozostałych Wydziałów naszej Uczelni) są prowadzone w trybie dziennym.  Program i treści nauczane w obu trybach są identyczne.
Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (zajęcia, staże itp.) odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia na kierunku Weterynaria trwają 11 semestrów.
Studia niestacjonarne są płatne do końca 6 semestru. Od semestru 7 wszyscy studenci studiów niestacjonarnych przechodzą automatycznie na studia stacjonarne (bezpłatne).
Opłaty za każdy semestr studiów niestacjonarnych są ustalane na każdy rok akademicki przez Radę Wydziału.
W roku akademickim 2014/2015 opłata za każdy semestr wynosi 4300 zł.

Rekrutacja zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne jest prowadzona w jednym systemie (nie ma odrębnej rejestracji Kandydatów na studia niestacjonarne!). O przyjęcie na studia niestacjonarne mogą się ubiegać Kandydaci, którzy nie osiągnęli dostatecznie wysokich wyników i nie dostali się na studia stacjonarne.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych przedmiotów branych pod uwagę przy naborze na nasz Wydział, wymaganych dokumentów, terminów i opłat, itp. znajdują się na stronie poświęconej elektronicznej rejestracji kandydatów na studia.

Wszelkie pytania odnośnie procesu rekrutacji na kierunku Weterynaria należy składać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Jednocześnie prosimy, by przed zadaniem pytań dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi na stronie informacjami.

Informacje na temat miejsca i terminów urzędowania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Kandydatko/Kandydacie na studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej kliknij na link znajdujący się poniżej, żeby zarejestrować się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia:

 

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW NA STUDIA