Struktura studiów

Wydział Medycyny Weterynaryjnej prowadzi studia:

- jednolite na kierunku weterynaria w systemie:

  • stacjonarnym (bezpłatne)
  • niestacjonarnym (płatne)

- specjalizacyjne w zakresie:

- chirurgii weterynaryjnej

- chorób psów i kotów

- chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych

- chorób owadów użytkowych

- rozrodu zwierząt

- chorób przeżuwaczy

- epizootiologii i administracji weterynaryjnej

- higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

- radiologii weterynaryjnej

- weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej

- podyplomowe w zakresie:

- dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności

- doktoranckie w zakresie nauk weterynaryjnych