Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Doroty Wirskiej

środa, 26 października 2016 13:05

W dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ul. Norwida 25) odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Doroty Wirskiej.

Więcej: Obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Doroty Wirskiej

 

Obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Grzegorza Łuczaka

piątek, 21 października 2016 12:22

W dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ul. Norwida 25) odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Grzegorza Łuczaka.

Więcej: Obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Grzegorza Łuczaka

   

Obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Elżbiety Gizy

czwartek, 20 października 2016 12:57

W dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ul. Norwida 25) odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Elżbiety Gizy.

Więcej o obronie

   

Immatrykulacja 2016

poniedziałek, 10 października 2016 00:12

W dniu 1 października 2016 r. w Sali AZ (ul. Chełmońskiego 38d) odbyła się immatrykulacja Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W uroczystości oprócz Władz Dziekańskich i nowoprzyjętych studentów studiów polskojęzycznych brały udział osoby zrekrutowane na I rok studiów English Divsion, pochodzące z całego świata (Irlandia, Kanada, Korea Płd., Niemcy, Norwegia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), doktoranci I roku oraz pracownicy Dziekanatu.

Uroczystość otworzył dziekan Wydziału - dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. UPWr, który krótką przemową, w języku polskim i angielskim, przywitał wszystkich gości.

Dr Stanisław Dzimira, prodziekan ds. studenckich, i dr Katarzyna Kosek-Paszkowska, prodziekan ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych, skierowali swoje wystąpienia do studentów, pokrótce informując o ich prawach i obowiązkach, życząc, aby czas spędzony na Naszym Wydziale był udany.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nie tylko studenci, ale również doktoranci I roku. Przysięgę odebrał Kierownik Studiów Doktoranckich na tut. Wydziale dr hab. Marcin Nowak, prof. nadzw. UPWr, a indeksy doktoranta wręczał prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Jacek Bania.

Uroczystością towarzyszyła mała wystawa, prężnie działającego i wielokrotnie nagradzanego, Studenckiego Koła Naukowego Zwierząt Egzotycznych MEPHITIS przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UPWr. Nasi studenci zaprezentowali SKN'owe gadżety oraz kilka egzotycznych zwierząt z Wydziałowego Wiwarium (na zdjęciu).

Poniżej minigaleria z ww. uroczystości.

   

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Anatomii Zwierzat

poniedziałek, 17 października 2016 23:59

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Anatomii Zwierząt.

Termin składania dokumentów upłynął.

Czytaj więcej o konkursie

   

Strona 8 z 87