Aktualności

Godziny rektorskie w dniu 3 października 2016 r.

piątek, 23 września 2016 06:42

Szanowni Państwo!

w związku z Inauguracją Środowiskową roku akademickiego 2016/2017, ogłasza się godziny rektorskie: w poniedziałek 3 października br. od godz. 13.00.

UWAGA, STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH!

ZAJĘCIA Z BIOFIZYKI, PRZEWIDZIANE NA 3 PAŹDZIERNIKA BR. NA GODZ. 19.15, ODBĘDĄ SIĘ!

godziny rektorskie2


Treść komunikatu: http://www.up.wroc.pl/ogloszenia/45032/godziny_rektorskie_3_pazdziernika.html

 

Studencie II roku! Wiedz o zmianie terminów zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Poprawiony: czwartek, 22 września 2016 14:28 piątek, 09 września 2016 10:36

Uwaga! Ważne informacje dla studentów II roku!

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane dla kierunku weterynaria odbywać się będą w od 23 września do 2 października br. Więcej informacji po kliknięciu w poniższą grafikę.

zapisy na przedmioty ogolnouczelniane

   

Wizyta w Narodowym Uniwersytecie Przyrodniczym Ukrainy w Kijowie

Poprawiony: środa, 14 września 2016 12:14 środa, 07 września 2016 21:04

Delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w osobach: Pan Rektor - prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Pan Rektor - prof. dr hab. dr h.c. multi Roman Kołacz, Pan prof. dr hab. dr h.c. multi Tadeusz Szulc, Pani prof. dr hab. Alina Wieliczko, Pan prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń, Pan dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw. UPWr, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr,  odwiedziła w dniach 31 sierpnia - 4 września 2016 r. Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy Ukrainy w Kijowie. Celem wizytyta byla inauguracją roku akademickiego.

Wizyta obfitowała w uroczyste momenty. Prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń otrzymał tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego Ukrainy w Kijowie, a medale za zasługi dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej tamtejszego Uniwersytetu otrzymali: Rektor prof. dr hab. dr h.c. multi Roman Kołacz, prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń, prof. dr hab. Alina Wieliczko, Dziekan dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw. UPWr

Fotogaleria z ww. wydarzenia poniżej:


   

Rusza nabór na studia specjalizacyjne

środa, 24 sierpnia 2016 11:46

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w porozumieniu z JM Rektorem

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Ogłasza nabór na sześciosemestralne

SPECJALIZACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

z zakresu

CHORÓB PSÓW I KOTÓW

CHIRURGII WETERYNARYJNEJ

RADIOLOGII WETERYNARYJNEJ

wmw

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.

Termin rozpoczęcia studiów – listopad 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:

Specjalizacja „Choroby psów i kotów"

Kierownik studiów prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław , tel/fax 71 3205 360, 71 3205 365

Specjalizacja „Chirurgia Weterynaryjna"

Kierownik studiów dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.

Specjalizacja „Radiologia Weterynaryjna"

Kierownik studiów dr n. wet. Jan Siembieda

Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław , tel/fax 71 320 53 55, 71 320 53 53

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz. U.z 28.11.1994 nr 131, poz.667). Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:

Wniosku, który powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,

2) określenie miejsca zamieszkania, telefon, e-mail

3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk, numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii

4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,

5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych - jeżeli takie są,

6) informację o publikacjach - jeżeli takie są.

Do wniosku należy dołączyć :

1) odpis dyplomu lekarza weterynarii, (może być kopia potwierdzona prawnie za zgodność z oryginałem),

2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, wystawione w ciągu ostatnich trzech miesięcy

3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy wraz z dokładną informacją na kogo ma być wystawiona faktura,

4) dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie.

Czas trwania studiów w zakresie specjalizacji - 6 semestrów.

Termin składania dokumentów upływa 15 października 2016 r.

   

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Ezgotycznych

środa, 24 sierpnia 2016 15:39

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Termin składania dokumentów upłynął.

Więcej informacji o konkursie

   

Strona 8 z 85