Aktualności

Wykład profesora Zhang Jie (Chiny)

czwartek, 28 października 2010 09:23

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UP WE WROCŁAWIU
I POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

uprzejmie zapraszają


   Pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wykład Prof. dr Zhang Jie z Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, P.R. China pt. "Genome Analysis of Chinese PRRSV Strains and Development of an RT-LAMP Assay"
Wykład odbędzie się w dniu 9 listopada 2010 r. (wtorek) w sali IV W (Katedra Epizootiologii, pl. Grunwaldzki 45) o godz. 8.45


Prof. dr hab. Jan Twardoń
Dziekan Wydz. Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Alina Wieliczko
Przewodnicząca PTNW Oddział we Wrocławiu

 

Obrona pracy doktorskiej K. Szulańczyk-Mencel

wtorek, 19 października 2010 06:55

O G ŁO S Z E N I E

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia   2004   r.    (Dz. U. Nr 15,  poz. 128),    uprzejmie    informuję,   że   w   dniu 28 października 2010 r. o godz. 12:00,  w sali IV W  Uniwersytetu Przyrodniczego  we  Wrocławiu,  odbędzie się:

Publiczna  dyskusja nad rozprawą doktorską Pani  lek. wet.  Katarzyny Szulańczyk - Mencel

Temat pracy doktorskiej:  „Zwyrodnienie cystowate jajników u loch w okresie poporodowym”

Promotor:   prof. dr hab. Andrzej Dubiel        Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Recenzenci: prof. dr  hab. Jan Kuryszko        Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
                prof. dr  hab. Władysław Wawron    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Więcej: Obrona pracy doktorskiej K. Szulańczyk-Mencel

   

Uroczystości Jubileuszu 65 lecia Wydziału

poniedziałek, 11 października 2010 10:33

JUBILEUSZ 65-LECIA

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

we WROCŁAWIU


          W dniu 7 października 2010 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczystość Jubileuszu 65-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

         Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Roman Kołacz, Prezydent Wyższej Szkoły Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze Dr Gerhard Greif, rektorzy z poprzednich kadencji i doktorzy honoris causa: prof. dr hab. dr h. c. Tadeusz Garbuliński, prof. dr hab. dr h. c. multi Ryszard Badura, prof. dr hab. dr h. c. multi Tadeusz Szulc, prof. dr hab. dr h. c. Jerzy Kowalski, prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz i prof. dr hab. Jerzy Juszczak, członkowie Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. dr h. c. Marian Truszczyński i prof. drab. dr h. c. Zygmunt Pejsak, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego mgr Marian Rybarczyk oraz Kwestor mgr Urszula Paszkowska – Szczerba.

   

Konkurs na asystenta w Katedrze Chorób Wewnętrznych 2010

czwartek, 07 października 2010 06:28

D z i e k a n
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu
ogłasza

K o n k u r s   otwarty
na stanowisko asystenta  w  Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
zatrudnienie od dnia 1 grudnia 2010 r.

 

Więcej: Konkurs na asystenta w Katedrze Chorób Wewnętrznych 2010

   

Godziny dziekańskie

czwartek, 30 września 2010 10:01

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Zawieszam zajęcia dydaktyczne dla studentów w dniu 7 października 2010 roku od godziny 12.00

w związku z uroczystością 65-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

 Dziekan

Prof. dr hab. Jan Twardoń

   

Strona 85 z 95