Aktualności

Obrona pracy doktorskiej Wiktora Rozpędka

piątek, 18 czerwca 2010 20:13

Wrocław, 18.06.2010 r..

O G ŁO S Z E N I E

 

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 15,  poz. 128), uprzejmie informuję, że 30 czerwca 2010 r. o godz. 10:00, w sali IV W Uniwersytetu Przyrodniczego  we  Wrocławiu, odbędzie się:

 

Publiczna  dyskusja nad rozprawą doktorską

Pana  lek. wet.  Wiktora Rozpędka


Temat pracy doktorskiej:  „Analiza morfologiczna nerwu podoczodołowego (N. infraorbitalis) u koni zimnokrwistych”

 

Promotor: prof. dr hab. Norbert Pospieszny    Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzenci:dr  hab. Zbigniew Boratyński    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr  hab. Jan Kuryszko     Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

Więcej: Obrona pracy doktorskiej Wiktora Rozpędka

 

Obrona pracy doktorskiej Anny Woźniak

piątek, 18 czerwca 2010 13:05

Wrocław, 16.06.2010 r..

O G ŁO S Z E N I E

 

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 15,  poz. 128), uprzejmie informuję, że 30 czerwca 2010 r. o godz. 13:00, w sali IV W Uniwersytetu Przyrodniczego  we  Wrocławiu, odbędzie się:

 

Publiczna  dyskusja nad rozprawą doktorską

Pani  lek. wet.  Anny Woźniak

Temat pracy doktorskiej:  „Ocena wrażliwości na chemioterapeutyki przeciwbakteryjne
szczepów Campylobacter sp. wyizolowanych od drobiu i ludzi oraz analiza ich genetycznego
zróżnicowania”

 

Promotor: prof. dr hab. Alina Wieliczko Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Koncicki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Więcej: Obrona pracy doktorskiej Anny Woźniak

   

Absolutorium 2010

ABSOLUTORIUM WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

  

Rocznik studiów  2004-2010

 
Wrocław, 29.05.2010 r.

      W ramach obchodów 65- lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w dniu 29. maja 2010 roku w Auli Jana Pawła II w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu doc. dr. hab. Tadeuszowi Wijaszce z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Absolutorium absolwentów kierunku „weterynaria” rocznik 2004-2010 oraz promocja doktorska.       

Więcej: Absolutorium 2010

   

Obrona pracy doktorskiej Józefa Galli

poniedziałek, 31 maja 2010 08:20

Wrocław, 26.05.2010r.

O G ŁO S Z E N I E

 

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 15,  poz. 128), uprzejmie informuję, że w dniu 8 czerwca 2010 r. o godz. 10:00,  w sali IV W Uniwersytetu Przyrodniczego  we  Wrocławiu, odbędzie się:

 

Publiczna  dyskusja nad rozprawą doktorską

Pana  lek. wet.  Józefa Galli

Temat pracy doktorskiej:  „Charakterystyka reakcji krzyżowych między wybranymi bakteriami Gram-ujemnymi”

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak, Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzenci:  dr  hab. Jacek Bania, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr  hab. Czesław Ługowski PAN, Wrocław

Więcej: Obrona pracy doktorskiej Józefa Galli

   

Absolutorium 2010

wtorek, 25 maja 2010 23:50

 JUBILEUSZ 65-LECIA WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ WE WROCŁAWIU

POD PATRONATEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

Rektor i Senat

Dziekan z Radą Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

mają zaszczyt zaprosić na

uroczystość nadania tytułu

PROFESORA HONOROWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

WE WROCŁAWIU

doc. dr hab. Tadeuszowi Wijaszce

i

promocję doktorów

oraz

uroczyste absolutorium absolwentów

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Uroczystość odbędzie się w sobotę

29 maja 2010 roku o godz. 10.00

w Auli Jana Pawła II

w Centrum Naukowo-Dydaktycznym

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

przy Placu Grunwaldzkim 24a

 

PROGRAM

 

Gaude Mater Polonia

Wystąpienie Rektora prof. dr hab. Romana Kołacza

Nadanie tytułu Profesora Honorowego UP we Wrocławiu doc. dr hab. Tadeuszowi Wijaszce

Wystąpienie okolicznościowe Profesora Honorowego

Wystąpienie Dziekana Wydziału Medycyny Wet.erynaryjnej prof. dr hab. Jana Twardonia

Promocja doktorów nauk weterynaryjnych

Przyrzeczenie lekarskie i wręczenie dyplomów lekarzy weterynarii tegorocznym absolwentom

Wręczenie nagród

Wykład okolicznościowy dr. hab. Pawła Chorbińskiego "Owady a ludzie"

Wystąpienie przedstawiciela studentów

Gaudeamus

 

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.

 

Vivat Academia,
vivant professores.
Vivat Academia,
vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quælibet,
semper sint in flore,
semper sint in flore!

   

Strona 85 z 93