Aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta.

poniedziałek, 18 stycznia 2010 10:19

D z i e k a n

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu

 

ogłasza

 

K o n k u r s   otwarty

na stanowisko   a d i u n k t a  w  Katedrze Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów

zatrudnienie od dnia 1 marca 2010 r.


Kandydaci zgłaszający się do konkursu, powinni spełniać kryteria zgodne z regulaminem postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 51/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. oraz z Zarządzeniem nr 76/2009 Rektora  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r. :

Więcej: Konkurs na stanowisko adiunkta.

 

VIII Ogólnopolska Giełda Pracy

czwartek, 05 listopada 2009 14:06

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z Dolnośląską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną zapraszają studentów, absolwentów oraz doktorantów Wydziału na:

 

VIII OGÓLNOPOLSKĄ GIEŁDĘ PRACY

 

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2010 ( sobota), o godzinie 1000 w sali IW przy ul. Norwida 31 we Wrocławiu.

Zapraszamy właścicieli lecznic, ferm hodowlanych, firm farmaceutycznych, powiatowe inspektoraty weterynarii oraz wszystkie jednostki poszukujące do pracy najlepszych absolwentów- lekarzy weterynarii oraz doktorantów i absolwentów Wydziałowego Studium Doktoranckiego z tytułem doktora nauk weterynaryjnych.

Ubiegłoroczna giełda pracy cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyniosła wymierne korzyści wszystkim zainteresowanym.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.01.2010 na adres: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C.K Norwida 31, 50- 375  Wrocław, tel. 071 320 51 07, tel./fax. 071 321 15 67, adres e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

               

                     Prezes                                                             Dziekan

        Dolnośląskiej Izby Lek.- Wet.                       Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

            Lek. wet. Jan Dorobek                                  Prof. dr hab. Jan Twardoń
   

Konkurs na stanowiska adiunkta

wtorek, 05 stycznia 2010 13:54

D z i e k a n

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu

 ogłasza

  K o n k u r s   otwarty

na stanowisko   a d i u n k t a  w  Katedrze Epizootiologii  z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

zatrudnienie od dnia 1. marca 2010 r.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu, powinni spełniać kryteria zgodne z regulaminem postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 51/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. oraz z Zarządzeniem nr 76/2009 Rektora  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r. :

Więcej: Konkurs na stanowiska adiunkta

   

Życzenia

wtorek, 22 grudnia 2009 08:44

zyczenia
   

Informacja z posiedzenia Rady Wydziału - 17.12.2009 r.

poniedziałek, 21 grudnia 2009 14:04

 

Informacja
z posiedzenia Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
z dnia 17. grudnia 2009 roku

 

W części I:

 

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 17.12.2009 r.

1. Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Jan Twardoń wręczył Nagrody zespołowe JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla nauczycieli akademickich za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, którzy byli nieobecni na poprzednim posiedzeniu Rady Wydziału.

 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 17.12.2009 r.

1. Zatwierdziła nowy temat i tytuł pracy doktorskiej lek. wet. Kamela Rouibaha.

2. Postanowiła wystąpić do Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla Univ. Prof. Dr. Waltera Baumgartnera z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu.

3. Postanowiła wystąpić do Kapituły Tytułu z wnioskiem o wyrażenie opinii o doc. dr. hab. Tadeuszu Wijaszce kandydacie do tytułu honorowego "Profesor honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"

4. Zatwierdziła plan i program nowej specjalności oraz postanowiła wystąpić do Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o utworzenie specjalności „weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego”(icon_pdfpatrz załącznik)

5. Omówiła ramowy plan obchodów 65-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

6. Poparła wniosek Kierownika Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych o utworzenie stanowiska adiunkta i rozpisanie konkursu na to stanowisko.

 

W części II:

 

Odbyło się Uroczyste Świąteczne Posiedzenie Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z udziałem JM Rektora i Prorektorów, Kanclerza i Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, emerytowanych Profesorów – byłych pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pani Dyrektor Zofii Batorczak – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, pana lek. wet. Jana Dorobka – Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej we Wrocławiu oraz innych znakomitych gości.

Wykład okolicznościowy pt. „Co komu z  ZOO?” wygłosił Prezes mgr. Radosława Ratajszczaka, ZOO Wrocław, Sp. z o.o.

Następnie Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Jan Twardoń zaprosił wszystkich na spotkanie przedświąteczne w Klubie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prof. dr hab. Jan Twardoń w kilku słowach podsumował kończący się rok 2009, dziękując pracownikom Wydziału za pracę i gratulując osiągnięć naukowych. Podziękował również władzom Uniwersytetu za wsparcie we wszelkich przedsięwzięciach Wydziału, a Pani Dolnośląskiej Wojewódzkiej Lekarz Weterynarii Zofii Batorczak oraz Prezesowi Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej Janowi Dorobkowi za współpracę.

 

Informację na podstawie protokołu posiedzenia Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu sporządziła mgr Bożena Doszyń - Kierownik Dziekanatu Wydz. Med. Wet.
   

Strona 85 z 89