Aktualności

Konkurs na stanowisko asystenta Anatomia

środa, 18 sierpnia 2010 06:06

Wrocław, 10 sierpnia 2010 r.  


D z i e k a n
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza

K o n k u r s   otwarty

na stanowisko asystenta  w  Zakładzie  Anatomii Zwierząt Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
zatrudnienie od dnia 1 października 2010 r.

Więcej: Konkurs na stanowisko asystenta Anatomia

 

Konkurs na stanowisko asystenta Rozród

środa, 18 sierpnia 2010 05:58

Wrocław, 9 sierpnia 2010 r.

D z i e k a n

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu


ogłasza

K o n k u r s   otwarty

na stanowisko   a s y s t e n ta    w  Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
zatrudnienie od dnia 1 października 2010 r.

Więcej: Konkurs na stanowisko asystenta Rozród

   

Prof. dr hab. dr h. c. Ryszard Badura

poniedziałek, 26 lipca 2010 12:15

 

Prof. dr hab. Ryszard Badura


Prof. dr hab. Ryszard Badura, emerytowany profesor medycyny weterynaryjnej, znany i ceniony specjalista z zakresu chirurgii weterynaryjnej, były rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu i dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej otrzymał w dniu 24. lipca 2010 r. tytuł doktora honoris causa Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Ten zaszczytny tytuł został nadany  prof. dr. hab. Ryszardowi  Badurze w uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz zasług w zacieśnianiu współpracy pomiędzy Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

W uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa wziął udział m. in. Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr. hab. Jan Twardoń.

   

Konkurs na stanowisko profesora

piątek, 16 lipca 2010 07:48

DZIEKAN
WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinien stosownie do art. 116 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku – Dz.U. nr 164, poz. 1365) i  § 78 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, spełniać następujące kryteria:

1.    posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego,
2.    posiadać znaczący dorobek naukowy, oszacowany według aktualnych zasad przyjętych przy parametrycznej ocenie jednostek naukowych na co najmniej 100 punktów MNiSW,
3.    w dorobku naukowym posiadać prace opublikowane w czasopismach umieszczonych na liście Journal Citation Reports (JCR),
4.    pełnić aktualnie lub w przeszłości funkcję opiekuna/promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim,
5.    posiadać osiągnięcia dydaktyczne,
6.    kierować aktualnie lub w przeszłości projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych, bądź być jego wykonawcą,
7.    aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego i zawodowego.

  Więcej: Konkurs na stanowisko profesora

     

  Obrona pracy doktorskiej Wiktora Rozpędka

  piątek, 18 czerwca 2010 20:13

  Wrocław, 18.06.2010 r..

  O G ŁO S Z E N I E

   

  W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 15,  poz. 128), uprzejmie informuję, że 30 czerwca 2010 r. o godz. 10:00, w sali IV W Uniwersytetu Przyrodniczego  we  Wrocławiu, odbędzie się:

   

  Publiczna  dyskusja nad rozprawą doktorską

  Pana  lek. wet.  Wiktora Rozpędka


  Temat pracy doktorskiej:  „Analiza morfologiczna nerwu podoczodołowego (N. infraorbitalis) u koni zimnokrwistych”

   

  Promotor: prof. dr hab. Norbert Pospieszny    Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

  Recenzenci:dr  hab. Zbigniew Boratyński    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  prof. dr  hab. Jan Kuryszko     Uniwersytet  Przyrodniczy we Wrocławiu

  Więcej: Obrona pracy doktorskiej Wiktora Rozpędka

     

  Strona 85 z 93