• 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie

Aktualności

Godziny dziekańskie

Z okazji Uroczystości Jubileuszu 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zawieszam zajęcia dydaktyczne w dniach 28-29 maja 2015 r.

Dziekan
dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. UPWr

 

Nabór na studia specjalizacyjne

Informujemy, iż Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu prowadzi aktualnie nabór na studia specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii w zakresie Chirurgii weterynaryjnej, Rozrodu zwierząt oraz Chorób przeżuwaczy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru znajdują się w zakładce Studiów Specjalizacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

   

Utrudnienia remontowe

Informujemy, że od 16 kwietnia 2015 r. w związku z remontem i modernizacją holu i klatki schodowej budynku głównego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Norwida 31 zostaną zamknięte główne drzwi wejściowe, a dostęp do jednostek Wydziału dla pracowników, studentów i interesantów będzie możliwy poprzez inne wejścia i klatki schodowe w budynku.
Na czas remontu kancelaria Wydziału i Dziekanat główny są przeniesione do sali przy Dziekanacie ds. studenckich - przejście do dziekanatów przez Katedrę Patologii w godzinach 10.00 – 14.00.
Odbiór dyplomów odbywa się w dziekanacie głównym i jest możliwy poza ww. godzinami tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr. 71 320 5107.
Biuro Kierownika Dziekanatu zostało przeniesione do Dziekanatu ds. studenckich, nr tel. 71 320 5244.

Przepraszamy za utrudnienia.

   

Obrona doktorska mgr inż. Jarosława Suchańskiego

Obrona pracy doktorskiej pt.: „Rola sulfotransferazy i sulfatydu w progresji raka gruczołu piersiowego".

Więcej: Obrona doktorska mgr inż. Jarosława Suchańskiego

   

Konkurs na stanowisko asystenta

Wrocław, 28 kwietnia 2015 r.

MDd.4043.6.2015

DZIEKAN
WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIUU


Na mocy art. 118a Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (jt. Dz.U. 2012 poz. 572 ze zm.)
i § 72 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta
w Katedrze i Klinice Chirurgii

Więcej: Konkurs na stanowisko asystenta

   

Strona 1 z 63