Aktualności

wielkanoc 2014

 

Obrona doktorska lek.wet. Kamili Bobrek

Obrona pracy doktorskiej pt."Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Erysipelothrix sp. izolowanych z terenowych przypadków różycy u gęsi".

Więcej: Obrona doktorska lek.wet. Kamili Bobrek

   

Konkurs na stanowisko asystenta

Wrocław, 5 marca 2014 r.

MDd.4043.4.2014


Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu

ogłasza

konkurs  otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej

Więcej: Konkurs na stanowisko asystenta

   

Leonardo da Vinci - program stażowy

Projekt Leonardo da Vinci ma na celu zwiększenie mobilności absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, umożliwienie im praktycznego poznania i porównania metod diagnozowania, leczenia oraz pracy badawczej w różnych krajach Europy - w ośrodkach będących liderami w swojej dziedzinie. Ośmiu uczestników stażu zostało wyłonionych spośród absolwentów medycyny weterynaryjnej na drodze rekrutacji. Swoje półroczne staże odbyli w 2013 r.

icon pdf Reporaż uczestników z pobytu w ośrodkach stażowych

   

Obrona doktorska mgr Agnieszki Rusieckiej

Obrona pracy doktorskiej pt. "Wpływ wybranych agonistów i antagonistów receptorów adrenergicznych na aktywność skurczową macicy królika".

Więcej: Obrona doktorska mgr Agnieszki Rusieckiej

   

Strona 1 z 51