Aktualności

Rusza nabór na studia specjalizacyjne

środa, 24 sierpnia 2016 11:46

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w porozumieniu z JM Rektorem

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Ogłasza nabór na sześciosemestralne

SPECJALIZACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

z zakresu

CHORÓB PSÓW I KOTÓW

CHIRURGII WETERYNARYJNEJ

RADIOLOGII WETERYNARYJNEJ

wmw

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego,

celem uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.

Termin rozpoczęcia studiów – listopad 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:

Specjalizacja „Choroby psów i kotów"

Kierownik studiów prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław , tel/fax 71 3205 360, 71 3205 365

Specjalizacja „Chirurgia Weterynaryjna"

Kierownik studiów dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw.

Specjalizacja „Radiologia Weterynaryjna"

Kierownik studiów dr n. wet. Jan Siembieda

Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 51, 50-366 Wrocław , tel/fax 71 320 53 55, 71 320 53 53

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz. U.z 28.11.1994 nr 131, poz.667). Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:

Wniosku, który powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,

2) określenie miejsca zamieszkania, telefon, e-mail

3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk, numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii

4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,

5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych - jeżeli takie są,

6) informację o publikacjach - jeżeli takie są.

Do wniosku należy dołączyć :

1) odpis dyplomu lekarza weterynarii, (może być kopia potwierdzona prawnie za zgodność z oryginałem),

2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, wystawione w ciągu ostatnich trzech miesięcy

3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy wraz z dokładną informacją na kogo ma być wystawiona faktura,

4) dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie.

Czas trwania studiów w zakresie specjalizacji - 6 semestrów.

Termin składania dokumentów upływa 15 października 2016 r.

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Ezgotycznych

środa, 24 sierpnia 2016 15:39

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Więcej informacji o konkursie

   

Roszek najważniejszym krasnalem we Wrocławiu!

poniedziałek, 15 sierpnia 2016 07:14

Weterynaryjny krasnal Roszek zwyciężył w plebiscycie Gazety Wrocławskiej na najważniejszego krasnala we Wrocławiu!

Nasz krasnal uzyskał największą liczbę głosów i pojawi się na najważniejszym polu we wrocławskiej edycji gry Monopoly dla dzieci.

Wyniki głosowania

W imieniu Roszka serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali na niego głos!


roszek
fot. gazetawroclawska.pl

   

Elektrochemioterapia w Weterynarii i Onkologii

poniedziałek, 25 lipca 2016 11:41

W dniach 13 i 14 lipca odbyła się Konferencja Naukowa pod tytułem „Elektrochemioterapia w Weterynarii i Onkologii", organizowana przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, we współpracy z Katedrą i Zakładem Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz  pod honorowym patronatem  prof. dr. hab. Marka Bębenka z Dolnośląskiego Centrum Onkologii i dr Marie-Pierre Rols z Wydziału Biologii Strukturalnej i Biofizyki, Instytutu Farmakologii i Biologii Strukturalnej w Tuluzie.

Relacja z konferencji


Fotogaleria poniżej:

View the embedded image gallery online at:
http://www.wet.up.wroc.pl/#sigProGalleria5c45880031

fot. mgr inż. Nina Rembiałowska

   

Majówka neurologiczna - Polish Veterinary Neurology Meeting 2016

piątek, 24 czerwca 2016 15:40

1

W dniach 13-14 maja 2016 roku w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pawłowicach odbyła się druga edycja konferencji „Majówka Neurologiczna - Polish Veterinary Neurology Meeting" organizowanej przez Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacji Technologii Biomedycznych UPWr oraz Katedrę Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów UPWr. W spotkaniu naukowym wzięło udział około 230 uczestników. Tematem przewodnim była neuroradiologia oraz neurochirurgia.

Relacja z konferencji

Fotogaleria z ww. wydarzenia poniżej:

View the embedded image gallery online at:
http://www.wet.up.wroc.pl/#sigProGalleriac1a507965b


   

Strona 1 z 78