• 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie
  • 70-lecie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu wciąż w krajowej czołówce!

Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, w rankingu "Perspektyw", w roku 2017, utrzymał II miejsce wsród kierunków weterynaryjnych.

W imieniu Władz Dziekańskich dziękujemy Państwu za ogromy wysiłek włożony w budowanie jak najlepszej pozycji Wydziału w kraju i na świecie.

Szczegóły po kliknięciu w poniższą grafikę.

Perspektywy 2017