Aktualności

Wykład prof. Davida Horohova

środa, 29 czerwca 2016 16:38

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych gościł w dniu 21 czerwca br. prof. Davida Horohova, dyrektora Gluck Equine Research Center Department of Veterinary Science University of Kentucky, USA.

Prof. D. Horohov jest jednym z najbardziej znanych specjalistów z zakresu chorób zakaźnych koni.

Krótka notka dotycząca ww. wydarzenia

20160621 124141

 

Wręczenie złotych dyplomów

czwartek, 23 czerwca 2016 07:04

W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się wręczenie Złotych dyplomów absolwentom rocznika 1960-1966.

Uroczystości związane z jubileuszem 50-ciu lat od uzyskania dyplomu lekarza weterynarii stały się już tradycją naszego Wydziału.

Gości przywitał Dziekan Wydziału dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw. UPWr.

W imieniu absolwentów głos zabrała Pani lek. wet. Krystyna Składzień, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu oraz prof. Adam Latała.

Wykład okolicznościowy nt. „Epizootiologia nowo pojawiających się i powracających chorób zakaźnych zwierząt" wygłosił dr hab. Krzysztofa Rypuła, prof. nadzw. UPWr

List gratulacyjny od Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr. Wojciecha Hildebranda przeczytał Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych dr Robert Karczmarczyk

Zapraszamy do zapoznana się z minigalerią fotografii z uroczystości:

fot. Tomasz Lewandowski

   

Uroczystość wręczenia nominacji nowowybranym władzom

środa, 15 czerwca 2016 07:41

W dniu 14 czerwca br. w Gmachu Głównym Uczelni odbyło się wręczenie nominacji Rektorom, prorektorom oraz dziekanom i prodziekanom kadencji 2016-2020.

Wśród osób, którym wręczono nominacje znalazły się oczywiście nowowybrani Dziekan i Prodziekani Naszego Wydziału: Dziekan Prof. Krzysztof Kubiak, Prodziekan elekt ds. naukowych Prof. Jacek Bania, Prodziekan ds. studenckich dr Stanisław Dzimira, Prodziekan elekt ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych dr Katarzyna Kosek-Paszkowska.

Prosimy o zapoznanie się z minigalerią zdjęć z uroczystości:

fot. Tomasz Lewandowski

   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w krajowej czołówce!

środa, 08 czerwca 2016 14:17

"Wielce Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, w rankingu "Perspektyw", w roku 2016, AWANSOWAŁ z IV na II miejsce. Jest to sukces całej społeczności akademickiej Naszego Wydziału. Za zaangażowanie w budowanie dobrego wizerunku Wydziału i solidną pracę z całego serca Wszystkim dziękuję.

Z wyrazami najwyższego szacunku i pozdrowieniami"

dr hab. Krzysztof Kubiak - prof. nadzw. UPWr
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Więcej informacji dotyczących tegorocznego rankingu czasopisma "Perspektywy" uzyskają Państwo po kliknięciu w poniższy obrazek:


perspektywy 2016
   

Sukces wrocławskiej weterynarii - ponowna pozytywna ocena EAEVE

czwartek, 12 maja 2016 09:57

W pierwszym dniu 29 Walnego Zgromadzenia EAEVE odbywającego się w Uppsali (Szwecja) Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu otrzymał decyzję o pozytywnym wyniku wizytacji grupy ekspertów EAEVE odbywającej się w listopadzie 2015 roku.

Decyzja została podjęta w dniu 11 maja br. na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EAEVE, który obraduje 2 razy do roku, wiosną i jesienią. Jakość kształcenia na naszym Wydziale została obiektywnie oceniona przez siedmiu ekspertów jako spełniająca europejskie standardy kształcenia bez jakichkolwiek zastrzeżeń czy warunków.

Z prawdziwą dumą i radością możemy stwierdzić, że Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu ponownie znajduje się na „pozytywnej liście" EAEVE w zakresie jakości kształcenia, w gronie wysoko ocenianych europejskich wydziałów medycyny weterynaryjnej. Przyznana forma akredytacji obowiązuje aż do 2025 r.

Fotokopia decyzji (ECOVE Final Decision)


20160513 101733
Certyfikat EAEVE potwierdzający wysoką jakość kształcenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UPWr

uppsala

kolegium upsalla
Kolegium Dziekańskie Wydziału podczas Walnego Zgromadzenia EAEVE w Uppsali

   

Strona 10 z 85